1 1
1

    ระบบสารสนเทศการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ


กรุณาป้อนให้ถูกต้องและครบทุกช่องก่อนที่จะกดปุ่มดาวน์โหลดโปรแกรม
ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
จังหวัดของหน่วยงาน/สถานศึกษา เช่น กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์  
      

1 1
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300    โทร. 02280-4331 , 0 2280-4334-8    e-mail : webkuru@ksp.or.th